Umowa leasingowa w praktyce: Wyjaśnienie pierwszych zasad zadzwoń 887 332 665

Umowa leasingowa – co to właściwie jest? Umowa leasingowa to umowa, w której jedna strona (leasingodawca) oddaje drugiej stronie (leasingobiorcy) do używania określony przedmiot (np. samochód) w zamian za określone opłaty. Leasing może być rozumiany jako rodzaj wynajmu długoterminowego, gdzie leasingobiorca ma możliwość korzystania z przedmiotu, ale nie staje się jego właścicielem do czasu zakończenia […]

Continue Reading